Sponsor een kind

In Nederland is het normaal dat kinderen naar school gaan en medische verzorging kunnen krijgen. In Indonesië geldt dat echter lang niet voor alle kinderen. Met een gift van € 25 per maand kan een kind naar school gaan en medische verzorging krijgen als dat nodig is. Uw giften worden besteed aan de kinderen die dat het hardste nodig hebben.

Een gesponsord kind zal u erg dankbaar zijn. Naar school kunnen gaan betekent een wereld van verschil. Niet alleen voor het dagelijkse leven van nu, maar ook voor de toekomst. Immers met een opleiding worden de kansen op het vinden van werk en een acceptabele levensstandaard enorm vergroot.