Onze Missie

Maatschappelijke ontwikkeling is het belangrijkste speerpunt van World Harvest voor de ontwikkeling van gebieden waar mensen in armoede leven. De hulp is daarbij gericht op het aanbieden van huisvesting, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg, alsmede de bestrijding van armoede. Doordat World Harvest zich richt op alle aspecten van het dagelijkse leven kan de beste hulp geboden worden.

Onze Plannen

Wij blijven toegewijd aan het uitroeien van armoede in Indonesië, maar daarnaast is het ons doel onze activiteiten in Indonesië uit te breiden. Wij zijn ook toegewijd om de honger in Somalië te bestrijden waarbij bovendien wordt gekeken naar mogelijkheden om een permanente basis in Oost Afrika op te zetten.

Onze Methode

Centrum voor Maatschappelijke Verandering (CMV) Door de CMV’s worden lange termijn projecten ontwikkeld en georganiseerd met het doel om de levensstandaard van gemeenschappen die in grote armoede leven te verhogen. Daarbij kan gedacht worden aan microkredieten, trainingen en cursussen. Sponsor Een Kind (SEK) Voor een bedrag van € 25,00 per maand krijgt een kind de kans een volwaardige opleiding te volgen. Daarnaast ontvangt het gesponsorde kind voor dit bedrag iedere dag een voedzame maaltijd en is het kind voorzien in medische zorg. Humanitaire Hulp (HH) Door HH wordt hulp geboden in de vorm van voedsel, medicijnen, medische zorg en tijdelijk onderdak aan mensen die door rampen zijn getroffen. De afgelopen jaren zijn miljoenen mensen over de gehele wereld geholpen.

Onze Waarden

Mensen – de armen helpen hun dromen te verwezenlijken World Harvest is toegewijd om de armen en onfortuinlijken in deze wereld hulp te bieden. Onze programma’s zijn er op gericht de oorzaken van armoede – zoals ziektes, ondervoeding en slecht of geen onderwijs – weg te nemen. Wij streven ernaar om mensen te helpen hun dromen te verwezenlijken. Wij streven er ook naar hulp te bieden aan hen die door (natuur)rampen getroffen zijn. World Harvest is in staat snel en effectief te reageren om de helpende hand toe te reiken.

Saluut vrienden !

In 1989 werd World Harvest opgericht als het World Harvest Centrum voor een Wereldmissie. De Wereldmissie is niet slechts een “slogan”, maar de drijvende kracht achter de roeping om een uitwerking te hebben op Maatschappelijke Ontwikkeling, Onderwijs en Media Diensten.

Met nederigheid nodig ik u uit om u aan te sluiten bij de roeping om anderen te dienen. Wij verlangen ernaar om samen te werken aan deze grote opdracht. Wij waarderen enorm uw hulp, gebeden en steun.

Hoogachtend,

Dr. Jimmy Oentoro

-Oprichter en voorzitter World Harvest-

Gegroet!

Het is een voorrecht voor mij om reeds vele jaren in een organisatie te dienen met zo’n dynamische visie voor mensen. Het is ook een grote eer voor mij om u te dienen, u die deze wereldwijde bediening mogelijk maakt.

U kunt er op vertrouwen dat wij ons blijven inspannen om goed nieuws te verkondigen; te bewegen als uw voeten en handen van erbarmen en gunsten naar de mensen die wij dienen. Uw vertrouwen voor ons is heilig. Dank u voor uw partnerschap.

Hoogachtend,

Daniel Hanafi

-Mede-oprichter en vicevoorzitter World Harvest-