Partnerschap – hand in hand om anderen te helpen

World Harvest werkt graag samen met andere organisaties en personen die dezelfde visie delen: om de spiraal van armoede te doorbreken en om hen die in nood zijn te helpen. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer handen ineen worden geslagen, de effectiviteit van de geboden hulp alleen maar groter wordt. Wij zijn op de eerste plaats toegewijd aan degenen die wij dienen en wij werken graag samen met anderen om dat doel te bereiken.

Uitmuntendheid - de hoogste graad van dienstbaarheid

Wij geloven dat hulp bieden alleen niet genoeg is. Wij moeten handelen naar onze beste vermogens. World Harvest streef naar de hoogst mogelijke graad van dienstbaarheid. Dat geldt voor de sponsors van World Harvest die kunnen rekenen op een transparant en integer (financieel) beleid en dat geldt ook voor de mensen die wij helpen. Zij kunnen rekenen op onze volledige inzet om hen te bieden wat zij nodig hebben.

Wat er al is bereikt.

Sinds de oprichting van World Harvest in 1989 is er wereldwijd met succes hulp geboden aan gemeenschappen waar de mensen leefden onder de armoedegrens. Daar waar World Harvest het best vertegenwoordigd is – Indonesië – opereren wij op dit moment in meer dan 40 gemeenschappen, alwaar scholen zijn gebouwd en duizenden kinderen worden gesponsord. Ook zijn wij actief in gebieden waar de mensen door rampen zijn getroffen zoals bijvoorbeeld in gebieden getroffen door de Tsunami in 2004 en in 2011 in het door hongersnood geplaagde oosten van Afrika.

Financieel Beheer - transparant, integer en toerekenbaarheid

Wij zien onszelf als beheerders van de middelen die door onze sponsors beschikbaar worden gesteld. Wees ervan overtuigd dat er een gezond beleid wordt gevoerd en dat onze activiteiten volledig transparant en integer zijn. Graag merken wij in dit verband op dat uw gift voor nagenoeg de volle 100% wordt ingezet voor de hulp aan anderen. Afgezien van enige kosten voor briefpapier en dergelijke, werkt de stichting World Harvest louter met vrijwilligers die geen onkostenvergoedingen of toelages en dergelijke ontvangen. Per 4 maart 2011 is de stichting World Harvest Europa door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Centrum voor maatschappelijke verandering

Maatschappelijk ontwikkeling is het belangrijkste speerpunt van WH voor de ontwikkeling van gebieden waar mensen in armoede leven. De hulp is daarbij gericht op huisvesting, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en bestrijding van armoede. Doordat WH zich richt op alle aspecten van het dagelijkse leven kan de beste hulp geboden worden.